วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

VTR วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาชีวะ...ด้วยกันนะคะ <3

 “วิชาการเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
(วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒)

คลิปวิดิโอนี้จัดทำขึ้นเป็นผลงานในวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
รหัสวิชา 2204-2111 

สามารถสนับสนุนและให้กำล้งใจผ่าน 
Facebook: Siratchara Pronvootikul
Line: Siratchaii


VTR วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาชีวะ...ด้วยกันนะคะ <3   “วิชาการเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเ...